خلاصه گزارش هاي پروژه بروز رسانی و تدوین راهبرد گذر به IPv6 در شبکه IP کشور

شما اینجا هستید

عنوان دانلود
بررسی راهکارهای افزايش کاربران IPv6 و ارائه راه‌حلهای مورد نياز جهت توليد و افزايش ترافيک IPv6 PDF icon IPv6 users970125.pdf
بررسی روند بکارگیری IPv6 در کشور‌های نمونه و استفاده از تجربیات آنها در راستای اصلاح نقشه‌ راه استراتژيك گذر به IPv6 PDF icon IPv6 Migration Case Study v11 .pdf
مطالعه و بررسی جهت ایجاد مرکز ملی و تعامل بین المللی IPv6 در سازمان فناوري اطلاعات ایران با همكاري IPv6 Forum PDF icon National IPv6 Center v7.pdf

صفحه‌ها

درباره پروژه

 به دنبال تهیه سند گذر به IPv6، یک فعالیت پژوهشی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تهیه راهبردها و طرح‌های عملیاتی گذر به IPv6 متناسب با نیازهای فاز جدید گذر به IPv6 کشور انجام گرفته است. در این فعالیت اسناد قبلی شامل سند گذر و سند الزامات تجهیزات IPv6 بروز شده و همچنین طرح‌های مهاجرت و عملیاتی نمودن IPv6 در بخش‌های مختلف از قبیل شبکۀ ملی اطلاعات، شبکه‌های ثابت و سیار، سرویس‌دهندگان محتوا و مراکز داده، مدیریت و امنیت شبکه، سرویس‌های IoT و رایانش ابری تهیه و ارائه شده است. بعلاوه طرح یک مرکز ملی و بین‌المللی با هدف تسریع فرآیند گذر به IPv6 در کشور به منظور ایجاد بستر تست محصولات IPv6، توسعۀ دانش فنی کارشناسان، پوشش کامل ذینفعان از جنبۀ سیاست‌گذاری و ایجاد ارتباطات بین‌المللی ارائه شده است.

 

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • ۸۴۹۷۷۳۰۳
  • IPv6@itrc.ac.ir